Verkoopvoorwaarden

Op alle verkopen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 • Betalingen netto binnen 1 maand.
 • Bij betaling na vervaldag wordt 1% rente per maand in rekening gebracht.
 • Alle beschikkingskosten zijn ten laste van de koper.
 • Kortingen: 3% afhaalkorting, (bij orders vanaf € 100)
 • 5% korting bij bestelling van minimaal € 1500 plantwaarde.
 • 8% korting bij afhalen van bestelling van minimaal € 1500 plantwaarde.
 • Onvoorziene omstandigheden zoals misgewas, vorstschade, waterschade enz., alsmede het naar ons oordeel niet kredietwaardig zijn van de koper, ontheffen ons van de verplichting tot leveren. Ook al is de order bevestigd.
 • Klachten schriftelijk binnen 8 dagen na levering.
 • Emballage wordt berekend voor een door de Landelijke Materialen Commissie vastgestelde prijs en voor € 0,11 beneden die prijs retour genomen.
 • Het is niet toegestaan bij betaling van een factuur de emballage in mindering te brengen, indien deze nog niet is geretourneerd en door ons gecrediteerd.
 • Levering in boxpallets of op Deense karren kost € 0,03 extra.
 • Planten geleverd in eenmalige 12 gaats tray op CC € 0,06 extra per plant
 • De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.
 • Prijzen zijn vanaf 24 stuks per soort ( P11 vanaf 15 stuks).
 • Bij afname van 1 stuk per soort wordt € 0,40 per stuk extra berekend.
 • Bij afname van 2-tot en met 5 stuks per soort wordt € 0,25 per stuk extra berekend.
 • Bij afname van 6-tot en met 23 stuks per soort wordt € 0,10 per stuk extra berekend.
 • Prijzen gelden uitsluitend voor de handel.
 • Kleurenetiketten kunnen apart bijgeleverd worden a € 2,40 Euro per 24 stuks.
 • Losse etiketten € 0,15 per stuk.
 • Losse etiketten insteken € 0,05 per stuk.
 • Voor pakjes etiketten waarvan geen planten geleverd zijn geldt de prijs van losse etiketten.
 • Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen.
 • De koper is verplicht zijn afnemers te informeren betreffende het gebruik van de geleverde goederen en dient, indien relevant, zijn afnemers te wijzen op eventuele gevaren bij het (inwendig) gebruik van deze goederen. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren voor schadeclaims van derden, indien hij heeft nagelaten zijn afnemers deugdelijk te informeren betreffende het gebruik van goederen.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn de handelsvoorwaarden voor de boomkwekerij van toepassing.
 • De koper wordt geacht met deze voorwaarden bekend te zijn, en ermee akkoord te gaan.